Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Sedert die Suid-Afrikaanse Reserwebank die eerste rentekoersverhoging van die huidige siklus vroeg in 2014 aangekondig het, het die rentekoers stadig maar seker boontoe gebeur. Tot dusver het die Bank die repokoers met ʼn kumulatiewe 200bp verhoog in reaksie op die volgehoue swakheid van die Rand, wat inflasieverwagtinge aangevuur het. Die impak was beduidend, veral aangesien die effektiewe skulddienskoste vir ʼn gegewe vlak van die prima oortrekkingskoers, wesenlik hoër is ná die wêreldwye finansiële krisis, vergeleke met die geskiedenis vóór die krisis.

Maar as die Bank se inflasievoorspelling akkuraat sou wees, is daar rede om te glo dat ons die einde van die siklus van rentekoersverhogings bereik het. Die voorspelling (in Julie 2016 uitgereik) toon hooflyn-verbruikersprysinflasie wat van 6.3 persent in Junie 2016 na ʼn hoogtepunt van 7.1 persent in 4Q16 styg, voordat dit in 4Q17 na 5.5 persent verstadig. Intussen word verwag dat kerninflasie in 4Q16 ʼn toppunt van 6.1 persent sal bereik, voordat dit teen 4Q17 na 5.2 persent sal verlangsaam. Veronderstel dat die Bank se repokoers onveranderd bly op 7 persent tot en met Desember 2016. Dit impliseer ʼn reële repokoers in die omgewing van 1.5 persent, indien die nominale repokoers vir die hooflyn-inflasievoorspelling vir 4Q17 aangepas word. Dit blyk hoog genoeg te wees, in die lig van die beduidende swak toestand van die Suid-Afrikaanse ekonomie.

In onlangse opiniestukke het ek die ontluikende afname in korporatiewe wins in Suid-Afrika en die verreikende implikasies daarvan, uitgelig. Besighede sal waarskynlik koste besnoei – die loonrekening ingesluit. Dit sal waarskynlik groei in werksgeleenthede strem (of selfs ʼn volkome afname in werksgroei tot gevolg hê) en gevolglik ook finale verbruikersuitgawes deur huishoudings, wat inderdaad in reële terme in 1Q16 met 1.3 persent (geannualiseerd) gesak het.

Terselfdertyd, gegewe dalende winste en verswakte besigheidsvertroue, het die groei in die private sektor se beleggingsbesteding skerp gedaal – met 4.4 persent en 6.8 persent (geannualiseerd) in 4Q15 en 1Q16 onderskeidelik. Die opbrengs op kapitaal is eenvoudig nie hoog genoeg om besighede aan te spoor om beleggingsgroei betekenisvol te lig nie.

Dit is ʼn klomp slegte nuus, maar dit hou wel goed in vir die rentekoersvooruitsigte. Daar is geen noemens-waardige aanvraagsdruk wat inflasie kan verhoog nie.

Voorts is die positiewe teenkant van afnemende binnelandse finale aanvraag, die ontluikende verbetering in ons handelsbalans, en dus ons lopende-rekeningsaldo. Daar was ʼn treffende verbetering in die handelsbalans oor die afgelope maande. Die oorskot van R18.7 miljard wat in Mei 2016 aangeteken is, is die hoogste sedert die huidige datareeks vir die handelsrekening die eerte keer in 2010 gepubliseer is.

Saam met die verwagte bykomende verslapping in monetêre beleid in die VK, Japan en moontlik die Euro-gebied (weens die sentrale banke se reaksie in die nadraai van die besluit van VK-stemgeregtigdes om die Europese Unie te verlaat), behoort dit die Rand-wisselkoers te ondersteun. Dit is belangrik, omdat Suid-Afrika ʼn klein, oop ekonomie is en die geldeenheid ʼn sentrale rol in die inflasieproses speel. ʼn Bestendige Rand sal baie help om die verwagte verhoging in inflasie na die einde van 2016 toe, te beperk.

Die Reserwebank behoort dus met die huidige vlak van sy repokoers tevrede te wees en sal dus waarskynlik vir ʼn verlengde tydperk daarby hou op voorwaarde dat die ekonomie herbalanseer (soos in ʼn wesenlike verbetering in die lopende-rekeningsaldo gesien kan word), die Rand stabiel bly en die inflasievoorspelling vir die medium tot langer termyn goed onder die boonste perk van sy inflasieteikenomvang bly.

Handelsoorskot skiet uit in Mei 2016

Bron: SA Doeane en Aksyns

Wat kan verkeerd loop? Een risiko is die moontlikheid van skerper rentekoersverhogings deur die VSA se Federale Reserwebank as wat tans deur finansiële markdeelnemers verwag word. ʼn Verdere risiko is ‘n moontlike verlaging van Suid-Afrika se soewereine skuldgradering in buitelandse geldeenhede. Indien dit sou oorspoel in die verwagting van verdere verlagings in die land se gradering, sal bykomende afwaartse druk op die Rand, en dus opwaartse druk op inflasie, moontlik wees.

Daar moet egter onthou word dat Suid-Afrika se skuldgraderings in binnelandse geldeenheid (wat betrekking het op 90 persent van die totale regeringskuld) hoër is as die gradering vir buitelandse geldeenhede (met die kommerwekkende uitsondering van Fitch Ratings), terwyl die Rand, na my mening, wesenlik ondergewaardeer bly. Indien die invloei van buitelandsekapitaal ná ʼn afgradering gestrem sou word, sal binnelandse finalebesteding waarskynlik swak bly. Dit sou help om ʼn bietjie van die opwaarste druk op pryse in te perk. Hoewel die Reserwebank waarskynlik op hierdie scenario sal moet reageer, sal die Bank dus nie noodwendig hardhandig hoef op te tree nie.

Brexit-stem lei tot waardevermeerdering vir Rand

Bron: I Net

Op stuk van sake en gegewe die huidige inligting blyk dit dat die Reserwebank naby die einde van sy verhogingsiklus in die rentekoers is. Derhalwe weerspieël my basis scenario geen verandering in die Bank se repokoers na die einde van 2017 toe nie. Maar hierdie uitkoms is slegs moontlik indien addisionele skokke wat inflasie verwagtinge aanwakker of die Bank se inflasievooruitskattings beduidend verhoog, vermy word.

Geskryf deur Arthur Kamp, Beleggingsekonoom, Sanlam Beleggingsbestuur

 

 

Begunstigdefondse en die WerkgewerBegunstigdefondse en die Werkgewerhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/begunstigdefondse-en-die-werkgewer.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Retirement_fund_Banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Retirement_fund_Banner.jpg6/15/2018 11:07:50 AM0185174aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-11T22:00:00ZIn hierdie artikel, onthul David Thomson, Senior Regsadviseur van Sanlam Trust, die verrassende statistieke wat onlangs in die “Sanlam Besigheidsmark Survey” vir 2018 deurgegee is.
Die reg op verhoor voor skorsingDie reg op verhoor voor skorsinghttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-reg-op-verhoor-voor-skorsing.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/suspension-blog.jpg, /businessblog/PublishingImages/suspension-blog.jpg5/15/2019 6:14:00 AM0185313aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-05-14T22:00:00Zn ʼn tugverhoor het ʼn werknemer die reg om aangehoor te word, voordat ʼn oordeel gevel word. Maar het ʼn werknemer die reg om aangehoor te word voor skorsing in afwagting op die uitslag van die verhoor?

 Related Posts

 

 

Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM0185296aspx6220http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.
ByverdienstesByverdiensteshttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/byverdienstes.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Moonlighting_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Moonlighting_ArticleBlogBanner.jpg6/23/2016 8:42:15 AM0185239aspx4494http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-06-22T22:00:00ZDie verdien van ekstra geld buite werksure klink dalk na ʼn goeie idee. Maar wat as die werkgewer daarteen beswaar het? Hoef die werknemer van ekstra aktiwiteite buite werksure aan die werkgewer verslag te doen? Die antwoord is nie eenvoudig nie.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam