Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Alle kliëntebehoeftes verander soos die kliënt ouer word. Ek kry die gevoel dat baie besigheidseienaars die herhaalde besigheidsgeleenthede wat deur hierdie lewensgebeure gebied word, misloop.

Daar is baie verskillende kombinasies van lewenstadiumsegmentasiemodelle beskikbaar. Ek vind die een hieronder maklik verstaanbaar.

Lewenstadiumsegment

Ouderdom en Gesin

Jong Volwassenes

Volwassenes tussen 20 – 39 sonder kinders

Ouer Volwassenes

Volwassenes tussen 40 – 59 sonder kinders

Jong Gesinne

Volwassenes met alle kinders onder 10

Ouer Gesinne

Volwassenes met een of meer kind bo 10

Pensioenarisse

Volwassenes bo 60 sonder kinders

Gemeng

Huishoudings met meer as een generasie

Die gebruik van ʼn gevallestudie is die maklikste manier om die toepassing van sodanige raamwerk in besigheid te verduidelik.

Die meeste van ons is kliënte van die motorvervaardigingsbedryf.

Ontmoet Pieter:

As student ontvang hy ʼn tweedehandse motor van sy ouers.

Na die suksesvolle afhandeling van sy kwalifikasie is hy gelukkig genoeg om sy droomwerk te vind. Op hierdie stadium wil hy sy 1995-studentemotor vervang. (Hy is nou ʼn Jong Volwassene – sien Lewenstadiumsegment hierbo)

Hy kies ʼn handelsmerkmotorhandelaar en koop ʼn gebruikte, nuwerige voertuig. Indien die verkoopspersoon slim is en oor die besigheidsprosesse beskik om hom te ondersteun, sal hy die kliënt se inligting vaslê om (met sy toestemming) gebruik te word om:

  • hom per SMS/e-pos en met gebruik van normale kommunikasiemeganismes en sosiale mediaplatforms op die hoogte te hou van nuwe modelle, spesiale aanbiedinge en aan dienste te herinner.
  • hom na afloop van ʼn sekere tyd aan te moedig om dit te oorweeg om sy voertuig op te gradeer, weens die kilometers afgelê, of die ouderdom van die voertuig.

Op hierdie wyse hou die handelaar sy handelsmerk onder die aandag van die kliënt – ʼn persoonlike telefoonoproep van die verkoopspersoon, met ʼn uitnodiging om ʼn nuwe(r) voertuig te toetsbestuur, kan die waarskynlikheid dat Pieter hierdie handelaar/handelsmerk sal kies wanneer hy weer ʼn voertuig wil koop, verhoog.

Beweeg nou ʼn paar jaar aan:

Pieter is nou goed by hierdie handelsmerk gevestig en het talle voertuie by hulle gekoop. Hy is getroud en sy dogter is 17 jaar oud. Omdat die handelaar met Peter se lewenstadium tred gehou het (Ouer Gesin – sien Lewenstadiumsegment hierbo) en ʼn bygewerkte gesinsrekord hou, weet hulle dat hy dalk binnekort in die koop van ʼn studentemotor vir sy dogter sal belangstel. In plaas daarvan om sake aan die geluk oor te laat, wens hulle Pieter met sy dogter se 17de verjaardag geluk en bied aan om hom te help met die soek na ʼn gepaste motor vir sy dogter, wanneer ookal hy daarvoor reg is.

Ek vertrou dat die beginsel en voordele van:

  • die vaslê van die kliënt se besonderhede en lewenstadium,
  • die byhou van die rekord,
  • tred hou met die verandering in die gesinstruktuur,
  • die gebruik van lewensgebeure as verkoopsgeleenthede

baie duidelik uit bostaande blyk.

Kan jy hierdie beginsels in jou spesifieke besigheid toepas om verkope in ʼn moeilike ekonomiese omgewing te verhoog/verbeter?

“Geïnterpreteerde inligting word ʼn kennishulpbron wat direkte en relevante bemarkingspogings toelaat.”

Om besigheidseienaars in die belangrike taak van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee Sanlam jou gratis toegang tot die boek, Your Annual Business Game Plan for Success, wat ʼn maklike en eenvoudige raamwerk bied vir die opstel van ʼn goed-gestruktureerde wedstrydplan, om die positiewe verandering en groei wat vir besigheidsukses nodig is, te skep.

Gaan na www.sanlamgameplan.co.za om jou gratis kopie af te laai.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark.

 

 

Die belastingstruktuur moet in lyn met die groeidoelwit weesDie belastingstruktuur moet in lyn met die groeidoelwit weeshttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-belastingstruktuur-moet-in-lyn-met-die-groeidoelwit-wees.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/NationalBudget_ArticleBlogBanner2.jpg, /businessblog/PublishingImages/NationalBudget_ArticleBlogBanner2.jpg3/14/2017 11:24:17 AM0168797aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-03-13T22:00:00ZDie aandag is sterk gefokus op die wysigings aan die belastingbedeling in vanjaar se Nasionale Begroting, aangesien die Nasionale Tesourie sy voorneme om ʼn bykomende R28 miljard oor die huidige finansiële jaar in te samel, deurgevoer het.
Die reg op 'n tolk tydens 'n tugverhoorDie reg op 'n tolk tydens 'n tugverhoorhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-reg-op-n-tolk-tydens-n-tugverhoor.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/interpreter-banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/interpreter-banner.jpg10/8/2018 9:40:58 AM0168804aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-10-07T22:00:00Z

 Related Posts

 

 

Vrywillige WerkersVrywillige Werkershttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/vrywillige-werkers.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg7/14/2016 12:47:29 PM0192323aspx7367http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-07-13T22:00:00ZAlle werkers, onbetaalde vrywilligers ingesluit, het ʼn grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke. Tog word “onbetaalde werknemers wat vir welsynsorganisasies werk” spesifiek van die bepalings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit.
Diskriminasie op grond van godsdiensDiskriminasie op grond van godsdienshttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/diskriminasie-op-grond-van-godsdiens.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Bus_blog_discrimination.jpg, /businessblog/PublishingImages/Bus_blog_discrimination.jpg3/6/2019 8:29:49 AM0168810aspx381http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-05T22:00:00ZAanhangers van sekere godsdienste is traag om op hulle sabbat of ander heilige dae te werk. In sommige gevalle weier hulle selfs. Maar wat as so ʼn weiering met die werkgewer se bedryfsbehoeftes bots?

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam