Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Van ʼn internetkafee in die stowwerige townships van Kaapstad, tot ʼn bekroonde besigheid aan die voorpunt van die bekendstelling van tegnologie in ontluikende en landelike gemeenskappe … dit is die suksesverhaal van Luvuyo Rani.

As voormalige onderwyser in handelstudies was Luvuyo deel van die opvoedingstelsel toe uitkomsgebaseerde onderwys in werking gestel is – wat behels dat onderwysers van rekenaars gebruik maak om leerders te help.

Hy het gesien hoe baie van sy kollegas vir die eerste maal met rekenaars en tegnologie sukkel, en dit het hom die idee laat vorm wat hom uiteindelik saam met sommige van ons land se top entrepreneurs op die besigheidsverhoog laat beland het.

Hy het die behoefte aan rekenaars vir onderwysers raakgesien en aanvanklik het Luvuyo rekenaars uit sy motor se kattebak verkoop. Hy sê dat hy gaandeweg die gaping in die Inligtings- en Kommunikasietegnologie( IKT)-sektor raakgesien het. In die townships was daar min of geen kennis nie en dit het tot die konsep van Silulo Ulutho Technologies gelei.

Die besigheid is in 2006 as ʼn internetkafee begin, maar die groeiende vraag na rekenaaropleiding en -geletterdheid het gou daartoe gelei dat die besigheid ook opleiding in basiese en meer gevorderde rekenaarvaardighede begin aanbied het.

Met behulp van sy vennote, Nandipha Matshoba en sy jonger broer, Lonwabo, het die besigheid gegroei en vandag word Silulo Ulutho Technologies as ʼn konsessiemodel met 40 takke en meer as 180 mense in diens, in die Oos- en Wes-Kaap bedryf. Hierdie takke lei jaarliks ongeveer 25 000 studente as rekenaargebruikers , in kantooradministrasie, IT, webontwerp en ander SETA-geakkrediteerde rekenaarverwante kursusse op.

“Ons het reeds duisende mense bemagtig en bied nou ook tegniese ondersteuning, sowel as handelsmerk- en spesialiteitsdienste aan. Ons werk ook met maatskappye soos, onder andere, Telkom en Canon, saam.”

Luvuyo glo vas dat die sukses van die besigheid toe te skryf is aan die feit dat tegnologie kommunikasie en samewerking binne gemeenskappe bevorder en oor grense heen strek.

Dit mag wel waar wees, maar dit is ook sy visie vir die toekoms en sy flambojantheid as entrepreneur wat Silulo Ulutho Technologies as ʼn besigheid om mee rekening te hou, gevestig het.

Sommige van die besigheid se toekennings tot op hede sluit in:

2016 Luvuyo Rani wen die Schwab Foundation se Maatskaplike Entrepreneur van die Jaar.
2015 Ontvang ʼn eregraad van Tsiba Education
2014 JCI Outstanding Young Person in the World
2014 Gekies om deel van die handelsmerk van die SA Play-veldtog te wees

Verskyn in die Maart-uitgawe van Forbes Magazine

2012 Wenner van die National Productivity Award
2011 Gekies as ʼn Endeavour Global Entrepreneur
2010 Wenner om Suid-Afrika by die Young Entrepreneurship Programme in die VSA te verteenwoordig
Derde plek in die SAB Kick-Start-kompetisie
2009 Streekswenner van die SAB Kick-Start Award in die Wes-Kaap
Derde plek in die SMME Awards vir die dienssektor
2007 Cape Times/KPMG Editors Award (toekenning vir uitnemendheid in besigheid)
Naaswenner van Velociti (deur CTI aangebied)

Webtuiste : www.silulo.com

 

 

Aan waardige begrafnisse toegewyAan waardige begrafnisse toegewyhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/aan-waardige-begrafnisse-toegewy.aspxhttp://www.sanlam.co.za/blog/PublishingImages/GoodNews_Banner.jpg, /blog/PublishingImages/GoodNews_Banner.jpg6/27/2018 8:35:46 AM0172947aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-06-26T22:00:00ZNomfundo Mcoyi, wenner van die 2017 Mediumgrootte Besigheid, Entrepreneur van die Jaar-toekenning, geborg deur Sanlam en Business Partners, skram nie van uitdagings af weg nie.
Aftrekkings vir skade veroorsaakAftrekkings vir skade veroorsaakhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/aftrekkings-vir-skade-veroorsaak.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/DeductionsDamages_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/DeductionsDamages_ArticleBlogBanner.jpg8/8/2017 12:51:01 PM0172948aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-07T22:00:00Zʼn Werkgewer kan skade wat veroorsaak is van ʼn werknemer se vergoeding verhaal maar vir sodanige aftrekking om wettig te wees, moet die werkgewer aan verskeie vereistes voldoen volgens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV).

 Related Posts

 

 

Waarom 'n evaluasie van die verpakking van jou waarde-aanbod nodig isWaarom 'n evaluasie van die verpakking van jou waarde-aanbod nodig ishttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-evaluasie-van-jou-waarde.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Tips_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Tips_ArticleBlogBanner.jpg6/24/2016 7:21:58 AM0172964aspx4144http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-06-08T22:00:00ZIn ʼn wêreld waar die verbruiker koning is, raak dit al hoe moeiliker om jou produk of diens van dié van jou mededingers te onderskei, aangesien tegnologiese vordering dit moontlik maak om, ʼn presiese weergawe van ʼn produk of diens te maak.
Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM0172961aspx3908http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam