Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Vraag: Kan ʼn werkgewer ʼn vastetermynkontrak as ʼn plaasvervanger vir ʼn proeftydperk gebruik?

Antwoord: Nee. Dit is belangrik om tussen ʼn proeftydperk en ʼn vastetermynkontrak te onderskei.

Kort verduideliking: Klousule 8 van die Kode vir Goeie Praktyk: Ontslag (Skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge) handel spesifiek oor proeftydperke. Dit bepaal dat die doel van ʼn proeftydperk is om aan die werkgewer die geleentheid te bied om die werknemer se prestasie te beoordeel, voordat die aanstelling bevestig word. Dit bepaal voorts: “Proeftydperke mag nie vir doeleindes wat nie deur hierdie Kode beoog word nie, gebruik word om werknemers van die status van permanente diens te ontneem nie. Byvoorbeeld, die praktyk om werknemers aan die einde van hulle proeftydperke te ontslaan en hulle dan met nuut-aangestelde werknemers te vervang, strook nie met die doel van proeftydperke nie en sal ʼn onbillike arbeidspraktyk daarstel.” Die Kode bied ook aan werkgewers riglyne oor die prosedures wat hulle in hul hantering van persone op proef behoort te volg.

Vastetermynkontrakte dien ʼn ander doel. In die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge wat met ingang van 1 Januarie 2015 in werking getree het, word ʼn vastetermynkontrak omskryf as “ ʼn dienskontrak wat staak –

  • (a) wanneer ʼn gespesifiseerde gebeurtenis plaasvind;
  • (b) met die afhandeling van ʼn gespesifiseerde taak of projek; of
  • (c) op ʼn datum wat nie ʼn werknemer se normale of ooreengekome aftreedatum is nie.”

Die wysigings is hoofsaaklik aangebring om bykomende beskerming aan werknemers met ʼn laer inkomste, wat vir langer as 3 maande op ʼn vastetermynkontrak is, te verleen. Die definisie hierbo is egter ook ʼn duidelike aanduiding dat ʼn vastetermynkontrak nie as ʼn plaasvervanger vir ʼn proeftydperk gebruik kan word nie.

As bevind word dat ʼn werkgewer die proeftydperkprosedures omseil het deur van ʼn vastetermyn-kontrak gebruik te maak, sal dit as ʼn onbillike ontslag beskou word.

Artikel verskaf deur Jan Truter van Labourwise

www.labourwise.co.za iis ʼn aanlyn-diens ten opsigte van arbeidsverhoudinge, wat daarop gemik is om werkgewers met die implementering van doeltreffende arbeidsverhoudinge te help. Kontak hulle via die webtuiste, of by info@labourwise.co.za.

 

 

Die waagstuk, die neerstort en die herrysing: Hoë dividende op lewenskragtigheidDie waagstuk, die neerstort en die herrysing: Hoë dividende op lewenskragtigheidhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-waagstuk-die-neerstort-en-die-herrysing-hoe-dividende-op-lewenskragtigheid.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/GoodNews_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/GoodNews_ArticleBlogBanner.jpg10/12/2016 9:29:05 AM050235aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-10-11T22:00:00ZThembi het verlede jaar by Sanlam se Ondernemings- en Verskaffersontwikkelingsprogram aangesluit. Vind uit hoe sy gegroei het van ‘n motorwasser tot ‘n besigheidsvrou met ‘n jaarlikse omset van R6.5 miljoen.
Het die wins-afswaai ’n laagtepunt bereik?Het die wins-afswaai ’n laagtepunt bereik?http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/het-die-wins-afswaai-n-laagtepunt-bereik.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/ProfitDownturn_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/ProfitDownturn_ArticleBlogBanner.jpg9/13/2017 6:57:57 AM050247aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-09-12T22:00:00ZDit is vreemd dat Suid-Afrika in ’n tegniese resessie verval het, soos weerspieël in twee agtereenvolgende kwartale van ’n negatiewe groei in die Bruto Binnelandse Produk (BBP).

 Related Posts

 

 

Vrywillige WerkersVrywillige Werkershttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/vrywillige-werkers.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg7/14/2016 12:47:29 PM085412aspx3653http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-07-13T22:00:00ZAlle werkers, onbetaalde vrywilligers ingesluit, het ʼn grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke. Tog word “onbetaalde werknemers wat vir welsynsorganisasies werk” spesifiek van die bepalings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit.
Hoe kan jy jou besigheid meer professioneel bedryf?Hoe kan jy jou besigheid meer professioneel bedryf?http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/hoe-kan-jy-jou-besigheid-meer-professioneel-bedryf.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/ProfessionalBusiness_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/ProfessionalBusiness_ArticleBlogBanner.jpg5/29/2017 8:14:51 AM050249aspx727http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-05-28T22:00:00ZDie vraag is dus wat dit beteken om in ons besighede professioneel te wees en hoe ons die vlak van professionaliteit kan verbeter.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam