Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Vraag: Kan ʼn werkgewer ʼn vastetermynkontrak as ʼn plaasvervanger vir ʼn proeftydperk gebruik?

Antwoord: Nee. Dit is belangrik om tussen ʼn proeftydperk en ʼn vastetermynkontrak te onderskei.

Kort verduideliking: Klousule 8 van die Kode vir Goeie Praktyk: Ontslag (Skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge) handel spesifiek oor proeftydperke. Dit bepaal dat die doel van ʼn proeftydperk is om aan die werkgewer die geleentheid te bied om die werknemer se prestasie te beoordeel, voordat die aanstelling bevestig word. Dit bepaal voorts: “Proeftydperke mag nie vir doeleindes wat nie deur hierdie Kode beoog word nie, gebruik word om werknemers van die status van permanente diens te ontneem nie. Byvoorbeeld, die praktyk om werknemers aan die einde van hulle proeftydperke te ontslaan en hulle dan met nuut-aangestelde werknemers te vervang, strook nie met die doel van proeftydperke nie en sal ʼn onbillike arbeidspraktyk daarstel.” Die Kode bied ook aan werkgewers riglyne oor die prosedures wat hulle in hul hantering van persone op proef behoort te volg.

Vastetermynkontrakte dien ʼn ander doel. In die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge wat met ingang van 1 Januarie 2015 in werking getree het, word ʼn vastetermynkontrak omskryf as “ ʼn dienskontrak wat staak –

  • (a) wanneer ʼn gespesifiseerde gebeurtenis plaasvind;
  • (b) met die afhandeling van ʼn gespesifiseerde taak of projek; of
  • (c) op ʼn datum wat nie ʼn werknemer se normale of ooreengekome aftreedatum is nie.”

Die wysigings is hoofsaaklik aangebring om bykomende beskerming aan werknemers met ʼn laer inkomste, wat vir langer as 3 maande op ʼn vastetermynkontrak is, te verleen. Die definisie hierbo is egter ook ʼn duidelike aanduiding dat ʼn vastetermynkontrak nie as ʼn plaasvervanger vir ʼn proeftydperk gebruik kan word nie.

As bevind word dat ʼn werkgewer die proeftydperkprosedures omseil het deur van ʼn vastetermyn-kontrak gebruik te maak, sal dit as ʼn onbillike ontslag beskou word.

Artikel verskaf deur Jan Truter van Labourwise

www.labourwise.co.za iis ʼn aanlyn-diens ten opsigte van arbeidsverhoudinge, wat daarop gemik is om werkgewers met die implementering van doeltreffende arbeidsverhoudinge te help. Kontak hulle via die webtuiste, of by info@labourwise.co.za.

 

 

Goeie gesondheid beteken goeie besigheidGoeie gesondheid beteken goeie besigheidhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/goeie-gesondheid-beteken-goeie-besigheid.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/GoodHealthBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/GoodHealthBanner.jpg11/27/2017 8:28:18 AM01107aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-11-26T22:00:00ZWanneer ʼn nuwe besigheid aan ʼn dwingende behoefte in die gemeenskap voldoen, geld maak en terselfdertyd die lewe van ander verbeter.
Hoe om meer kliënte te oorreed om by jou te koopHoe om meer kliënte te oorreed om by jou te koophttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/hoe-om-meer-kliente-om-te-haal-om-by-jou-te-koop.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Convince_Banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/Convince_Banner.jpg5/23/2018 9:12:16 AM01126aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-05-20T22:00:00ZWanneer ons ʼn blywende positiewe indruk op ʼn kliënt of voornemende kliënt wil maak, is dit meestal ʼn geval van woorde wek, maar voorbeelde trek.

 Related Posts

 

 

Waste Want: 'n Besigheid wat haweloses bemagtigWaste Want: 'n Besigheid wat haweloses bemagtighttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/waste-want-besigheid-wat-haweloses-bemagtig.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/GoodNewsStory_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/GoodNewsStory_ArticleBlogBanner.jpg4/29/2016 7:31:11 AM085413aspx3200http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2015-09-30T22:00:00Zʼn Besigheid wat daarop gefokus is om geleenthede vir ander te skep – dis Waste Want, ʼn gesinsonderneming in Stikland en Elsiesrivier, waar hawelose mense die geleentheid gebied word om hulle lewens deur werk te herbou!
Kennis van jou kliente kan verkope verbeterKennis van jou kliente kan verkope verbeterhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/kennis-van-jou-kliente-kan-verkope-verbeter.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlog_Client_knowledge.jpg, /businessblog/PublishingImages/SanlamBlog_Client_knowledge.jpg6/24/2016 7:33:40 AM01241aspx3576http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-04-13T22:00:00ZWat was eerste – die hoender of die eier? Jy kan die data van jou huidige kliënte gebruik om jou nismarkprofiel beter te verstaan.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam