Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

As ʼn besigheidseienaar is jy trots op jou nalatenskap – ongeag die grootte daarvan. Dit is dus voor die hand liggend dat jy ʼn testament sal hê om seker te maak dat jou geliefdes die voordeel van jou lewenslange arbeid sal geniet. Maar hoe seker is jy dat jou ‘besigheidstestament’ die papier waarop dit geskryf is, werd is?

Sanlam-regsadviseur, David Thomson, verduidelik dat ʼn ‘besigheidstestament’ nie met die individu se testament, wat ingevolge die Wet op Testamente verly word, verwar moet word nie! Die konsep van ʼn ‘besigheidstestament’ verwys na ʼn opvolgingsplan. ʼn Koop-en-verkoopsooreenkoms word soms na verwys as ʼn besigheidstestament, aangesien dit die wense van die besigheidseienaar uitdruk ten opsigte van wie sy of haar aandeel in die besigheid moet oorneem, en teen watter prys.

“Baie besigheidseienaars waardeer die belangrikheid daarvan om oor ʼn opvolgingsplan, of besigheidstestament, te beskik. Ons vind sommige testamente egter dikwels moeilik om in werking te stel, omdat hulle nie genoeg besonderhede bevat oor hoe om sekere kwessies te hanteer nie. Of daar is nie genoeg kontant in ʼn boedel om die testament ten volle in werking te stel nie – selfs al het die besigheidseienaar oor miljoene rande se bates beskik,” verduidelik hy.

Thomson waarsku besigheidseienaars wat óf alleeneienaars, óf in ʼn vennootskap is, om veral aandag aan die likiditeit van hulle bates te skenk, aangesien dit die mate waartoe enige erflating moontlik sal wees, bepaal.

Hy sê dat, met die dood van ʼn alleeneienaar, ʼn besigheid ophou bestaan. Die eksekuteurs van die boedel kan nie die besigheid bedryf asof niks verander het nie. Tensy die testament dus voorsiening maak vir iemand om die besigheid oor te neem terwyl die boedel afgehandel word, of daar ʼn koop-en-verkoopsooreenkoms met ʼn derde party in plek is, sal die besigheid sy deure moet sluit. ʼn Vennootskap, aan die ander kant, word outomaties beëindig, selfs as die ander vennoot beplan om die besigheid voort te sit. Die oorlede vennoot se boedel moet afgehandel word en die eksekuteurs kan dalk nie in staat wees om die besigheidsbates aan die ander vennoot oor te dra, as daar nie genoeg kontant in die besigheid is nie, of daar geen koop-en-verkoopsooreenkoms in plek is nie.

Die werknemers is dan werkloos en die besigheid is verplig om afleggingspakkette aan te bied, en verlof en gevestigde bonusse uit te betaal. Omdat werknemers en krediteure se eise voorkeur geniet, sal die besigheidseienaar se erfgename slegs wat oorbly na die uitbetaal van al sodanige eise, ontvang.

Thomson verduidelik dat, buiten hierdie eise, uitstaande SAID-betalings (BTW ingesluit), WVF-betalings en aftreefondsbydraes wat van personeel ontvang is, ook eerste betaal word en dat dit alles die kontant wat deur die besigheidseienaar nagelaat is, kan wegvreet.

“Daar is ook die probleem van huurooreenkomste, huurkoopkontrakte en tyddeel. Dit moet alles betaal word tot en met die verval van die kontrakte. Hoewel die verhuurder in die geval van huurooreenkomste moet poog om die verliese te beperk en ʼn nuwe huurder te vind, kan dit maande neem. Tot dan sal huur, soos in die ooreenkoms bepaal, teen die boedel geëis word.”

Thomson verduidelik dat, hoewel ʼn besigheidseienaar dalk met sy dood oor multi-miljoene rande se bates kan beskik, dit nie veel beteken as die waarde nie maklik na kontant omgeskakel kan word nie. Die gebrek aan likiditeit beteken dat die eksekuteurs van die boedel items dalk teen weggeepryse moet verkoop, of die afhandeling van die boedel vertraag, indien die erfgename nie van die bates wil verkoop nie.

“Ongelukkig is die beste prys wat jy tydens die afhandeling van ʼn boedel met ʼn kontanttekort kan vra, dit wat die kontantbetalende koper gewillig is om te betaal. As die erfgename nie daardie prys aanvaar nie en die boedel nie binne ʼn redelike tyd afgehandel kan word nie, sal rentedraende skuld, soos SAID-betalings, ophoop en uiteindelik ʼn groter deel van die bestorwe boedel opeis wanneer die proses afgehandel is.”

Om die probleme van kontanttekorte en vertragings in die afhandeling van hulle boedels te vermy, word besigheidseienaars aangemoedig om ʼn paar persoonlike beleggings buite die besigheid te hê. In hierdie konteks sê Thomson dat ʼn uittree-annuïteit (UA) ʼn baie sinvolle opsie is, aangesien die opbrengs daarvan teen krediteure beskerm is. Indien jy ʼn alleeneienaar is en jou persoonlike beleggings wyer as die UA moet versprei, verduidelik hy dat jy dalk nodig mag hê om die stigting van ʼn trust te oorweeg, gegewe dat ʼn alleeneienaar en sy besigheid uit ʼn regsoogpunt een entiteit is. ʼn Besigheidseienaar kan tot en met R100 000 per jaar aan die trust skenk. Op enige bedrag bo R100 000 per jaar sal skenkingsbelasting van 20% gehef word.

Volgens Thomson is een manier om moontlike kontantprobleme te hanteer, om ʼn lewenspolis spesifiek vir die dekking van besigheidskuld uit te neem,. Die besigheidseienaar kan in sy testament spesifiseer dat die polis aan sy boedel betaalbaar moet wees en hy kan selfs stipuleer watter skuld deur daardie polis gedek moet word. Sommige boedelbeplanningsmaatskappye, soos Sanlam Trust, sal ʼn beduidende afslag op die eksekuteursfooi toestaan indien ʼn besigheidseienaar sodanige reëling getref het.

“Dit kan werklik die verskil beteken tussen die boedel binne 4 maande, of 4 jaar, afhandel,” sê Thomson.

Hy kom tot die gevolgtrekking dat besigheidseienaars die hulp van regs-, sowel as finansiële adviseurs met die opstel van ʼn testament moet bekom, om seker te maak dat aandag aan alle moontlike probleme geskenk word.

Artikel geskryf deur David Thomson, Senior Regsadviseur, Sanlam Trust

 

 

Maak 2019 die Beste Ooit Maak 2019 die Beste Ooit http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/2019-dis-tyd.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Bus_blog_its_time.jpg, /businessblog/PublishingImages/Bus_blog_its_time.jpg1/16/2019 10:33:21 AM0185169aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-01-15T22:00:00ZHarry Welby-Cooke deel 5 hoofareas waarop jy moet fokus om ‘n suksesvolle 2019 te hê – beide in jou persoonlike lewe en besigheid.
Aftrekkings vir skade veroorsaakAftrekkings vir skade veroorsaakhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/aftrekkings-vir-skade-veroorsaak.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/DeductionsDamages_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/DeductionsDamages_ArticleBlogBanner.jpg8/8/2017 12:51:01 PM0185171aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-08-07T22:00:00Zʼn Werkgewer kan skade wat veroorsaak is van ʼn werknemer se vergoeding verhaal maar vir sodanige aftrekking om wettig te wees, moet die werkgewer aan verskeie vereistes voldoen volgens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV).

 Related Posts

 

 

Vrywillige WerkersVrywillige Werkershttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/vrywillige-werkers.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg, /businessblog/PublishingImages/LabourNews2_ArticleBlogBanner.jpg7/14/2016 12:47:29 PM0185515aspx8760http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-07-13T22:00:00ZAlle werkers, onbetaalde vrywilligers ingesluit, het ʼn grondwetlike reg op billike arbeidspraktyke. Tog word “onbetaalde werknemers wat vir welsynsorganisasies werk” spesifiek van die bepalings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes uitgesluit.
Oorweeg die Voor- en Nadele voor jy ‘n Begunstigde op ‘n Polis BenoemOorweeg die Voor- en Nadele voor jy ‘n Begunstigde op ‘n Polis Benoemhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/oorweeg-die-voor-en-nadele-voor-jy-n-begunsigde-op-n-polis-benoem.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/Bus_blog_beneficiaryPolicy.jpg, /businessblog/PublishingImages/Bus_blog_beneficiaryPolicy.jpg2/12/2019 9:48:28 AM0185410aspx785http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-02-11T22:00:00ZWanneer iemand as ʼn begunstigde ten opsigte van die doodsvoordele van ʼn langtermynversekeringspolis benoem word, moet die voor- en nadele eers sorgvuldig saam met jou finansiële beplanner oorweeg word, voordat ʼn finale besluit geneem word.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam