Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Veggies

Die wêreld en Suid-Afrika loop onder korrupsieskandale en beweerde misdrywe in die politiek en ook die sakewêreld deur. Ons kan almal die ENRON-skandaal van die negentigs onthou en meer onlangs, en nader aan eie boesem, die Gupta-sage en die oornag-uitdagings wat Steinhoff moes trotseer. Die hofsake oor laasgenoemde twee voorbeelde het nog nie eens begin nie, maar die indirekte skade is reeds aangerig deur bevlekte reputasies en die afsterwe van die aandeleprys.

Hierdie voorbeelde is bekend, omdat hulle in die openbare domein blootgestel is. Daar is ook baie klein to meduim grootte-besighede en hulle eienaars, wat dieselfde gramskap van verbruikers en markte waarin hulle sake bedryf, in die gesig staar, waarvan ons nooit hoor nie.

Die werklikheid is dat een misstap alles kan ruïneer.

Wat is etiese gedrag?

Dit is om so op te tree dat dit ooreenstem met wat die gemeenskap en individue tipies as goeie waardes beskou.

Etiese gedrag is gewoonlik goed vir besigheid en behels die demonstrasie van respek vir die belangrikste morele beginsels, wat insluit:

 • Eerlikheid – om die waarheid te praat en daarvolgens te lewe
 • Billikheid – om alle mense redelik en regverdig te behandel
 • Gelykheid – om geen vooroordeel in die hantering van mense toe te laat nie; bv. geen stereotipering nie
 • Waardigheid – om mense te behandel soos jy behandel wil word – met respek
 • Diversiteit – om die verskeidenheid van en binne mense te aanvaar
 • Individuele regte – om te erken dat elke persoon oor grondwetlike regte beskik en dat geen besigheidsoptrede, -produk, -diens of -besluit daarop inbreuk behoort te maak nie
 • Betroubaarheid – laat jou “ja” “ja” wees
 • Uitnemendheid – om uit te blink en altyd te probeer om meer as die verwagte waarde toe te voeg
 • Lojaliteit – om getrou aan jou besigheidsvennote/genote/werknemers en kliënte te wees
 • Wetsgehoorsaamheid – om jou besigheid volgens en binne die parameters van die toepaslike reëls, riglyne en wette te bedryf

Bron: Aangepas vanuit Businessdirectory.com

Die werklikheid is dat “etiese gedrag is om te doen wat moreel reg is – wanneer niemand jou sien nie”.

Etiek se toepassing in besigheid

Eerstens is dit belangrik om te verstaan dat persoonlike etiek en besigheidsetiek een en dieselfde is. Die onetiese gedrag van ʼn individu sal sekerlik tot onetiese besigheidsuitkomste lei.

Hier is sommige van die voordele indien etiese gedrag deel is van die manier waarop die mense in die besigheid sake doen:

 • Goeie reputasie
 • Skoon gewete
 • Behoud van goeie werknemers
 • Positiewe werksomgewing
 • Vermyding van regsuitdagings
 • Mededingende voordeel
 • ʼn Morele kompas in moeilike tye

Etiese praktyke kom te voorskyn in goed soos:

 • Onderhandelinge – is ons op soek na ʼn wen-wen-uitkoms waar alle partye voordeel trek?
 • Belasting – voldoen ons aan al die vereistes van die belastinggaarder?
 • Fakturering – faktureer ons vir werklike uitgawes en met ʼn billike winsgrens, of betaal sommige kliënte meer as ander?
 • Betaling van krediteure – betaal ons ons krediteure betyds, of gebruik ons hulle as ʼn bank?
 • Regeringsregulasies – word die besigheid binne die trefwydte van alle regulasies van die plaaslike owerheid bedryf?
 • Programmatuurroof – beskik ons oor amptelike lisensiëringsooreenkomste vir die gebruik van gepatenteerde programmatuur?
 • Personeel – betaal ons ʼn markverwante salaris vir hul diens aan ons personeel en beskik ons oor formele dienskontrakte en werksomskrywings, met die meegaande skriftelike en ooreengekome hoofprestasie-aanduiders?
 • Besigheidsvennote en genote – kies ons hulle om aan ons etiese standaarde te voldoen? Indien nie, kan jy besig wees om jou vir toekomstige uitdagings op te stel.

In sy boek, Ethics 101, skep John Maxwell (Amerikaanse skrywer en leierskapspesialis) die “Goue Vraag” wat na my mening baie relevant in die toepassing van etiek in ons lewens en besigheid is.

Hy vra: “Hoe sou ek in hierdie situasie behandel wou word?”

Om besigheidseienaars in die belangrike taak van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee Sanlam jou gratis toegang tot die boek, Your Annual Business Game Plan for Success, wat ʼn maklike en eenvoudige raamwerk bied vir die opstel van ʼn goed-gestruktureerde wedstrydplan, om die positiewe verandering en groei wat vir besigheidsukses nodig is, te skep

Gaan na www.sanlamgameplan.co.za om jou gratis kopie af te laai.

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark

 

 

Die implementering van jou truststrategieDie implementering van jou truststrategiehttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-implementering-van-jou-truststrategie.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/implementing-your-trust.jpg, /businessblog/PublishingImages/implementing-your-trust.jpg6/25/2019 9:08:38 AM0407aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-06-24T22:00:00ZJy het die raad van kenners oor die rol van ʼn trust as deel van jou algehele finansiële en boedelbeplanning ingewin.
5 Dinge wat jou besigheid ten goede sal verbeter (Artikel 1 van 2)5 Dinge wat jou besigheid ten goede sal verbeter (Artikel 1 van 2)http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/dinge-wat-jou-besigheid-ten-goede-sal-verbeter.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/things_that_chnge_banner.jpg, /businessblog/PublishingImages/things_that_chnge_banner.jpg3/20/2019 5:58:51 AM088aspx78http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-03-18T22:00:00ZOns is almal op soek na daardie towerformule vir sukses en meer in ons besighede. Raad wat vir die een besigheid werk, werk nie noodwendig vir ʼn ander een nie.

 Related Posts

 

 

Die besluit om werkers oortollig te verklaarDie besluit om werkers oortollig te verklaarhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-besluit-om-werkers-oortollig-te-verklaar.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/retrench-blog.jpg, /businessblog/PublishingImages/retrench-blog.jpg6/12/2019 10:29:47 AM046352aspx203http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2019-06-11T22:00:00ZOm werknemers met ʼn fait accompli te konfronteer, kan die proses die nekslag toedien. Maar beteken dit dat ʼn werkgewer nie enige mening mag vorm voordat daar gekonsulteer is nie?
Die afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanDie afswaai in besigheidswinste en die implikasies daarvanhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/die-afswaai-in-besigheidswinste-en-die-implikasies-daarvan.aspxhttp://www.sanlam.co.za/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpg, /businessblog/PublishingImag/businessblog/PublishingImages/SanlamBlogThedownturninbusiness.jpges/SanlamBlog_The%20downturn%20in%20business.jpg6/24/2016 7:26:27 AM091703aspx4965http://www.sanlam.co.za/businessblog/artikels/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2016-05-11T22:00:00ZSuid-Afrikaanse besighede is onder druk. Die totale netto bedryfsoorskot (NBO) vir alle korporasies (verteen-woordigend van besigheidsverdienste) het verlede jaar met 3.8% gedaal.

 Most Read

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam