Language AFR

Bestuur van Aftreefondse

Indien jy 'n aktiewe lid van 'n aftreefonds is, kan jy verkies dat Sanlam Private Beleggings jou aftreegeld persoonlik bestuur.

Jou bepaalde fonds sal natuurlik hierdie alternatiewe beleggingskeuse aan lede moet bied, en jy sal die goedkeuring van jou Raad van Trustees benodig. Jou fondse kan deur die gekoppelde beleggingsplatform van Glacier Financial Solutions (Glacier) by Sanlam Private Beleggings geplaas word.

Lede van aftreefondse wat hul diens by 'n werkgewer beëindig het, kan hul fondse na 'n bewaringsfonds oordra wat direk deur SPB bestuur word, mits dit as 'n beleggingsopsie beskikbaar is. Hierdie reëling is ook onderhewig aan die goedkeuring van jou Raad van Trustees.

Hierdie opsie is ideaal vir beleggers wat 'n portefeulje van aandele en/of vasterente-instrumente verlang. Dit bied 'n uitstekende geleentheid vir kapitaalgroei, kapitaalbewaring en/of inkomste.

Inkomste by aftrede

'n Beleggingsgekoppelde lewensannuïteit (ILLA) van Glacier kan met jou aftreefondsopbrengs aangekoop word. Voordele kan omskep word in 'n moeitevrye, gereelde, lewenslange inkomste en kan gepaste voorsiening vir begunstigdes maak.

Die Glacier-ILLA word gekoppel aan 'n beleggingsportefeulje bestaande uit verskeie beleggings. Die onderliggende beleggings bied die potensiaal vir kapitaalgroei en/of gewaarborgde inkomste, onderworpe aan wetgewende vereistes. Om die beste hieruit te haal, kan die Beleggingsgekoppelde lewensannuïteit met 'n gewone annuïteit gekombineer word om 'n gedeelte van die inkomste lewenslank te waarborg.

Bewaringsfondse

Indien jy lid van 'n bewaringsfonds is, kan jy jou aftreegeld van hulle aftreefonds − indien dit 'n goedgekeurde pensioen/voorsorgfonds is − oordra na die Bewaringspensioenfonds of Bewaringsvoorsorgfonds wanneer jy die diens van jou huidige werkgewer verlaat.

Aftreegeld word op 'n belastingneutrale grondslag na hierdie fondse oorgedra. Diensjare verbonde aan die belegging bly behoue, dus kom jy vir volle belastingvoordele in aanmerking wanneer jy aftree.

As 'n lid kan jy moontlik een belasbare onttrekking voor aftrede doen, afhangende van wetgewing en onderworpe aan enige beperkings opgelê deur die oordraende fonds.

Lede moet hulle aan die Bewaringspensioenfonds of Bewaringsvoorsorgfonds onttrek wanneer hulle by hul werkgewer aftree. Indien jy nie werk nie, kan jy op enige ouderdom tussen 55 en 70 jaar aftree.

By aftrede

  • Lede van 'n Bewaringspensioenfonds kan tot een derde van die opbrengs as 'n enkelbedrag neem nadat belasting van hierdie bedrag afgetrek is. Die res moet gebruik word om 'n annuïteit mee te koop.
  • Lede van 'n Bewaringsvoorsorgfonds kan tot 100 persent van hul opbrengs as 'n kontant enkelbedrag neem ná aftrekking van belasting. Voorbelaste opbrengs kan gebruik word om 'n annuïteit mee te koop.

Ná aftrekking van belasting kan die enkelbedrag belê word in die Glacier Beleggingsplan wat die lid die opsie bied om aandele by sy portefeulje in te sluit. Die aandelekomponent van jou portefeulje word volgens jou risikoprofiel deur Sanlam Private Beleggings bestuur. Sanlam Private Beleggings sal aandele namens jou koop, bestuur, verkoop en verhandel.

Beleggingsopsies

Die Bewaringsfonds fasiliteer die groei van kapitaal tot 'n potensieel groot neseier, aangesien jou aftreegeld belê word in 'n portefeulje bestaande uit 'n verskeidenheid beleggings. Daar is verskeie beleggingsopsies wat op gepaste wyse gekombineer kan word om by jou risikoprofiel en beleggingstydperk te pas. Dit sluit in:

  • Effektetrustbeleggings
  • Genoteerde aandele en ander finansiële instrumente
  • Kapitaalbeskermingsprodukte

Waar SPB sodanige mandaat het, sal ons jou portefeuljedoelwitte deur aktiewe aandeleseleksie en batetoewysing bestuur ooreenkomstig die bepalings van Regulasie 28.

na bo