Annual General Meeting

The 16th Annual General Meeting of the Members of Sanlam Limited was held on Wednesday, 4 June 2014 at 14:00 in the CR Louw Auditorium, Sanlam Head Office, 2 Strand Road, Bellville.

Click here to view the Memorandum of Incorporation (MOI) of Sanlam Ltd, as approved by it's shareholders.

Klik hier vir die Akte van Oprigting van Sanlam Bpk, soos goedgekeur deur die aandeelhouers.

For all shareholder enquiries contact sanlamshares@sanlam.co.za
Vir alle aandeelhouer navrae, kontak vir sanlamshares@sanlam.co.za